Welcome to stem4math!

Welkom bij stem4math!

Welkom bij stem4math!

Stem4math is een Europees Erasmus KA2 project. Het doel van het project is geïntegreerd STEM-onderwijs stimuleren waarin wiskundige inzichten en vaardigheden aan bod komen via betekenisvolle leercontexten. In het project werd hiervoor een geïntegreerde STEM-methodologie ontwikkeld en 20 praktijkvoorbeelden voor de lagere school die samen met leerkrachten werden ontworpen.