Over stem4math

De aandacht voor STEM (science, technology, engineering en mathematics) is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit heeft te maken met de maatschappelijke noden om (1) meer jongeren voor STEM-richtingen en -beroepen te laten kiezen en (2) alle leerlingen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij via het ontwikkelen van een STEM-geletterdheid en 21ste eeuwse competenties (bijvoorbeeld: creatief handelen, kritisch denken, kunnen omgaan met media, communiceren, samenwerken, culturele openheid vertonen, onderzoekend ingesteld zijn, ...).   

In het project "stem4math" wordt ingezet op geïntegreerd STEM-onderwijs, waarin de component wiskunde prominent aanwezig is. Door wiskundige inzichten en vaardigheden aan te bieden binnen betekenisvolle leercontexten willen we de vaardigheden en attitudes van lagere schoolkinderen voor wiskunde (ook wetenschappen en techniek) positief stimuleren. Binnen het project werken vijf Europese partners samen om een stem4math-methodologie te ontwikkelen en te concretiseren via 20 praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt via ontwerponderzoek in samenwerking met pilootleerkrachten, voor wie ook navormingen worden georganiseerd.

Er zijn reeds heel wat (inter)nationale projecten uitgevoerd over de STEM, maar dit project wil zich onderscheiden door een specifieke focus op te leggen op STEM-integratie, waarbij probleemstellingen binnen een betekenisvolle context opgelost moeten worden via een proces van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren en waarbij het toepassen van wiskundige inzichten en vaardigheden expliciet aan bod komt.

Volgende doelstellingen staan binnen dit project centraal:

  • ontwikkelen van een stem4math-methodologie voor geïntegreerd STEM-onderwijs,
  • 20 praktijkvoorbeelden voor de lagere school (10 activiteiten 6-9 jaar - 10 activiteiten 9-12 jaar), die gebaseerd zijn de stem4math-methodolgie,
  • opleiding voor leerkrachten georganiseerd door de verschillende partners,
  • onderzoek waarbij de 20 activiteiten uitgetest worden door pilootleerkrachten en de waarde van de activiteiten wordt afgetoetst bij de leerlingen en de leerkrachten.