Over stem4math

Download hier het STEM4MATH onderzoeksartikel van de Scientix website.

Aangezien er in quasi alle Europese landen een tekort is aan instroom in STEM opleidingen en STEM beroepen, en de maatschappij een algemene geletterdheid vereist in STEM, moet er meer aandacht gaan naar STEM-integratie in het onderwijs. Dit moet reeds starten van in het basisonderwijs. Toch is er bij veel leraren een drempel om met STEM aan de slag te gaan in de klaspraktijk.

STEM gaat over het oplossen van specifieke problemen binnen authentieke contexten door het geïntegreerd gebruiken van vaardigheden en concepten uit de 4 STEM componenten. Toch is het zo dat bij veel STEM activiteiten of projecten vooral techniek en/of wetenschappen centraal staat, en wiskunde veelal wat onderbelicht blijft. Toch kunnen STEM contexten een heel interessante vertrekbasis zijn om moeilijke en vaak abstracte wiskunde concepten tastbaar en concreet te maken. Dit project vertrekt dus vanuit de noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs in wiskunde te verbeteren en dit door het gebruik van authentieke STEM contexten.

Het hoofddoel van dit project is dus om een ​​meer geïntegreerd STEM onderwijs te stimuleren, waarin moeilijkere abstracte wiskundige concepten ingesloten zitten en bijgevolg gemakkelijker te leren zijn door kinderen op de basisschool.

Daarom ontwierpen we binnen STEM4MATH een didactisch model geïllustreerd met 20 praktijkvoorbeelden om leraren te ondersteunen bij het lesgeven van wiskunde door middel van een geïntegreerde STEM-benadering. We hopen op die manier wiskunde aantrekkelijker en leerzamer te maken voor de kinderen.

Het ontwerpen van het didactisch model en de praktijkvoorbeelden gebeurde door middel van een ontwerponderzoek in samenwerking met pilootleerkrachten uit de verschillende partnerlanden binnen dit project. Kennis en inzicht over de cognitieve en affectieve impact van de STEM4MATH-activiteiten werd bekomen via een interventieonderzoek.