STEM als integratie

STEM-onderwijs staat voor de integratie van vier leergebieden: wetenschappen, techniek (technologie), engineering en wiskunde. Binnen STEM-onderwijs benaderen wij de vier leergebieden in feite als één discipline waarbij probleemstellingen binnen betekenisvolle contexten centraal staan en specifieke competenties nodig zijn om deze problemen op te lossen (bijvoorbeeld: onderzoeken, kritisch denken, creatief ontwerpen en handelen, samenwerken, communiceren, ...)

STEM-onderwijs steunt op de integratie van denk- en doevaardigheden (Zemelman, Daniels, & Hyde, 2005) om zo tot leren te komen. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te ontwerpen, antwoorden te zoeken op vragen, ... Dit vereist zowel denken als doen van de leerlingen, waarbij ook het gebruik van de zintuigen een belangrijke rol speelt.   

STEM-onderwijs daagt de leerlingen ook uit tot samenwerkend leren (Zemelman, Daniels, & Hyde, 2005) waarbij elk teamlid een fundamentele rol kan spelen door het inzetten van zijn/haar specifieke talenten. STEM-onderwijs is "open-ended", er is geen sprake van slechts één juiste oplossing, of slecht één juiste weg naar een oplossing. Dit maakt het mogelijk om alle kinderen te bereiken, met als doel hun talenten te stimuleren binnen een uitdagende en stimulerende leeromgeving. (Bargerhuff, 2013) (Sanders, 2009). De samenwerking omvat ook de interactie met de leerkracht(en) en eventuele externe betrokkenen (bijvoorbeeld: (groot)ouders, experten, buurtbewoners, schoolgenootjes, ...).