Stem4math-methodologie

Het acroniem STEM staat in het Nederlands voor wetenschappen (science), techniek (technology), ingenieurswetenschappen (engineering) en wiskunde (mathematics). Maar STEM betekent zoveel meer dan enkel het samenbrengen van de inhouden van deze vier leergebieden.  

STEM staat voor de integratie van deze vier leergebieden, maar vraagt ook een specifieke aanpak. De meeste leerkrachten die met STEM vertrouwd zijn, associëren het vooral met onderzoekend leren, samenwerkend leren, actief leren en probleemoplossend leren, en dit gebeurt dan heel vaak binnen projecten of thema's.

De stem4math-methodologie vat samen wat STEM precies betekent en hoe het in de klas wordt toegepast binnen dit project.