STEM4MATH: het proces

Stem4math is een Erasmus KA2 project dat loopt van september 2016 tot september 2019. De projectpartners zijn afkomstig uit vijf Europese landen: Spanje, Portugal, Zweden, Finland en België. De groep van partners omvat zowel basisscholen als instellingen voor hoger onderwijs. Het project wordt uitgevoerd volgens de methodiek van ontwerponderzoek. 

Verloop van het project 

In het project werd eerst een contextanalyse uitgevoerd in de vijf partnerlanden over implementatie van STEM in het basisonderwijs en de rol van wiskunde daarbij. Op basis van deze contextanalyse en een literatuurstudie werd de "stem4math-methodologie" ontwikkeld gedurende de eerste partner meeting (8-11 november 2016, Hogeschool VIVES, Kortrijk, België).

Deze "stem4math-methodologie" wordt gebruikt als basis voor het ontwerpen van stem4math-activiteiten waarin wiskundige inzichten en vaardigheden worden toegepast. Er wordt gefaseerd gewerkt: er werden reeds 10 activiteiten ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar, en momenteel wordt werk gemaakt van 10 activiteiten voor de leeftijdsgroep 6-8 jaar.  

Alle activiteiten vormen praktijkvoorbeelden die uitgetest worden door verschillende pilootleerkrachten binnen de partnerlanden. Tijdens 'joint staff training events' stellen de pilootleerkrachten de activiteiten aan elkaar voor en wordt feedback uitgewisseld met de projectpartners tijdens focusgroepen. Op die manier werden de 10 activiteiten voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar al geoptimaliseerd tot de versies die nu raadpleegbaar zijn op deze website. Deze activiteiten werden aan een grondige analyse onderworpen tijdens een eerste 'joint staff training event' bij de Spaanse partner (november 2017, University of Valladolid, Segovia). In januari 2019 volgt een tweede 'joint staff training event' in België (22-26 januari 2019, Hogeschool VIVES, Brugge) over de activiteiten voor de leeftijdsgroep 6-9 jaar oud. Ook deze activiteiten zullen op basis van de verzamelde feedback geoptimaliseerd worden en een plaats krijgen op deze website. 

Op basis van de feedback tijdens de focusgroep in Spanje hebben partners deze activiteiten geoptimaliseerd, zodat ze op dit web platform konden worden gepubliceerd.

Wanneer de 9-12-jarige activiteiten klaar waren, begon het partnerschap te werken aan de 10 activiteiten voor de leeftijdsgroep 6-8 jaar. Tijdens de partnermeeting in Vendelsö, Zweden (26-27 april 2018), werden de eerste voorstellen voor de activiteiten besproken. Vanaf dan konden de pilootleerkrachten de activiteiten voor de leeftijdsgroep 6-8 jaar beginnen testen. Ze hebben elkaar allemaal ontmoet in Brugge (België, januari 2019) om de activiteiten te bespreken en suggesties voor optimalisatie te doen. Op basis van deze feedback heeft het partnerschap deze activiteiten afgerond.

Tijdens de partnermeeting in Joensuu, Finland (2-4 mei 2019), kwam het partnerschap voor de laatste keer bijeen om het onderzoeksartikel over het project te bespreken en om het eindverslag voor te bereiden.